همکاری با ما

بک اند دولوپر نیاز داریم برای ارسال رزومه دامپ و دای کن Hello World رو
Job
Laravel
1 2 3 4
به گرافیست نیاز داریم عکس مقابل رو با استفاده از شورت‌کات فتوشاپ دی‌سلکت کن
Graphist
به UI دیزاینر نیاز داریم وایت‌اسپیس‌های مربع سفید رو درست کن
50px 50px 50px 50px
به نویسنده محتوا نیاز داریم متن مقابل ایراد داره. درستش کن
گروه کارو نویسنده محتوای خود رازی نیست
فرانت اند دولوپر نیاز داریم داخل window یه متغیر با اسم frontEndSubmit تعریف شده که یه فانکشن هست. استفاده‌اش کن!

برو حاجی/حاجیه شما این‌کاره نیستی. ما دنبال Expert می‌گردیم