اپلیکیشن مدیریت تماس های از دست رفته دود مسیج

  • اجرا توسط
  • در تاریخ
  • 2021-05-04
اپلیکیشن مدیریت تماس های از دست رفته دود مسیج

مدیریت تماس های از دست رفته

ممکن هست جلسه باشیم و نتونیم به تماس ها پاسخ بدیم دود میسج تو این زمان ها فعال میکنی خودکار طبق برنامه مودی که میسازی برات میسیج از پیش آماده میفرسته

  • Kotlin
  • Figma

نمونه‌کار های‌ بیشتر