مرکز گفتار درمانی البرز آترا

  • اجرا توسط
  • در تاریخ
  • 2021-04-14
مرکز گفتار درمانی البرز آترا

مجموعه البرز آترا از زمستان سال 93 آغاز به کار کرده است و پس از تلاش های بسیار و با تکمیل کادر درمانگران خود، رویکرد ارئه درمان به صورت تخصصی در حوزه های مختلف اختلالات گفتار و زبان را در پیش گرفته است. دغدغه ی اصلی البرز آترا در طول سال ها به روزکردن ارائه درمان ها، تجهیز مداوم مرکز با دستگاه ها و نرم افزار های تخصصی، آموزش مداوم درمانگران و فراهم آوردن فضایی در شان مراجعان و خانواده های محترمشان بوده است. مجموعه ی البرز آترا با ارائه خدمات تخصصی در حوزه اختلالات مربوط به گفتار- زبان- صدا- بلع و شناخت در کنار شما خواهد بود. اختلالاتی که در حال حاضر در مرکز البرز آترا به طور تخصصی از طرف درمانگر آموزش دیده در حوزه مربوطه مداخله دریافت می کنند به شرح زیر است. درمان لکنت درمان لکنت کودکان پیش از سن مدرسه - درمان لکنت کودکان مدرسه رو- درمان لکنت نوجوانان - درمان لکنت بزرگسالان درمان اختلالات صدا بهبود کیفیت صدا در خوانندگان و بازیگران - درمان گرفتگی صدا- صوت درمانی قبل و بعد از جراحی - درمان خیشومی شدگی صدا توانبخشی شنیداری-کلامی برای کودکان با تشخیص کم شنوایی مداخلات زود هنگام برای درمان کودکان درگیر با تاخیر گفتار و زبان درمان اختلالات تغذیه و بلع در نوزادان کودکان و بزرگسالان توانبخشی بلع - گفتاری / زبانی و شناختیسالمندان مداخلات توانبخشی شناختی در کودکان بیش فعال و درگیر نقص توجه و تمرکز و افراد دارای اختلالات یادگیری درمان اختلالات پردازش شنوایی در کودکان و بزرگسالان

وب سایت البرز آترا شامل بخش های - مجله متنی صوتی و تصویری - فروشگاه محصولات دیجیتال و حفظ حریم شخصی فایل و آموزش آنلاین میباشد - سیستم برگزاری ۱۰ حالت ارزیابی آنلاین با پاسخ خودکار و نیازمند بررسی طراحی شده

  • Css3
  • Html 5
  • Laravel
  • Figma

نمونه‌کار های‌ بیشتر