نگهبان سایت سیستم مدیریت آپ تایم سایت و سرور

  • اجرا توسط
  • در تاریخ
  • 2021-09-07
نگهبان سایت سیستم مدیریت آپ تایم سایت و سرور

طراحی وب سایت و اپلیکیشن های نگهبان سایت سیستم مدیریت آپ تایم سایت و سرور

امکان دریافت آپتایم رایگان پنج دقیقه ای سیستم مدیریت و فروش بسته ها امکان مدیریت و دریافت لاگ درخواست ها امکان دریافت گزارش پینگ سیستم اطلاعیه پیامکی، ایمیلی و ناتیفیکیش اپلیکیشن بات تلگرام دریافت گزارشات

  • Swift
  • Css3
  • Html 5
  • Kotlin
  • Nodejs

نمونه‌کار های‌ بیشتر